A különleges (katonai tematikus) térképek tartalma és formája a Magyar Honvédség követelményeinek tükrében.

írta: Kaszai Pál
1995


html változat: Zentai László

Tartalomjegyzék

Bevezetés
1. A különleges katonai (tematikus) térképek jellemző vonásai, helyük és szerepük a katonai térképek rendszerében
1.1. A különleges katonai (tematikus) térképek meghatározása
1.2. A katonai térképekkel összefüggő terminológiai kérdések
1.3. A katonai tematikus térképezés története
1.4. A katonai tematikus térképek szerepe és rendeltetése
1.5. A katonai tematikus térképek osztályozása
1.6. Összefoglalás

2. A katonai tematikus térképek szerepe a Magyar Honvédség katonai térképeinek meglévő rendszerében
2.1. Térképezési elvek
2.1.1. Információtartalom
2.1.2. Időtényező
2.1.3. Méretarányok
2.1.4. A katonai topográfiai és katonai tematikus térképek aránya
2.2. Katonai topográfiai térképek
2.2.1. Beltartalom vizsgálata
2.2.2. A megjelenítés vizsgálata
2.3. Katonai tematikus térképek
2.4. Összefoglalás

3. A Magyar Honvédség csapatainak a katonai tematikus térképekkel szemben támasztott követelményei
3.1. Az információtartalommal kapcsolatos elvárások
3.1.1. A hadszíntér általános viszonyainak bemutatása
3.1.2. A hadszíntér infrastrukturális viszonyainak bemutatása
3.1.3. Talajjal kapcsolatos információk
3.1.4. Növényzettel és a mezőgazdasági műveléssel kapcsolatos információk
3.1.5. A domborzatra vonatkozó információk
3.1.6. Felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos információk
3.1.7. Klimatológiai viszonyok
3.1.8. A településekkel kapcsolatos információk
3.1.9. A geodéziai és geofizikai adatok
3.1.10. A légtérrel kapcsolatos katonai jellegű információk
3.1.11. Távérzékelési anyagok információtartalma
3.2. A katonai tematikus térképekkel szemben támasztott térképészeti (kartográfiai) követelmények
3.2.1. Méretarány
3.2.2. Szelvényezés
3.2.3. A térképi alap
3.2.4. Ábrázolási mód, jelkulcs
3.3. A katonai tematikus térképekkel szemben támasztott minőségi követelmények
3.3.1. Információforrás
3.3.2. Az adatok megbízhatóságával kapcsolatos követelmények
3.3.3. A térképek készítői
3.3.4. A katonai tematikus térképek optimális mennyisége
3.4. Összefoglalás

4. Javaslat az előregyártott (békeidőben készülő) katonai tematikus térképek rendszerére
4.1. Összfegyvernemi igények kielégítésére szolgáló katonai tematikus térképek a vezetés hadműveleti szintjén
4.1.1. Magyar Köztársaság katonaföldrajzi térképe
4.1.2. A Kárpát-medence katonaföldrajzi térképe
4.1.3. Munkatérképek
4.2. Összfegyvernemi igények kielégítésére szolgáló katonai tematikus térképek a vezetés hadműveleti-harcászati szintjén
4.2.1. Katonai településtérképek
4.2.2. Közlekedési térkép
4.2.3. Folyószakasz átkelési térkép
4.2.4. Terepjárhatósági térkép
4.3. Az egyes fegyvernemek, szakcsapatok és szakszolgálatok igényeinek kielégítésére szolgáló katonai tematikus térképek
4.3.1. Geodéziai adatok térképe
4.3.2. Légi navigációs térképek
4.3.3. Folyamhajózási térképek
4.3.4. Légvédelmi térkép
4.3.5. Akadálytérkép
4.3.6. Katonai talajtani térkép
4.4. Összefoglalás

5. Összegzett következtetések, javaslatok a további kutatást igénylő területekre
5.1. Összegzett következtetések
5.2. További kutatást igénylő feladatok

Felhasznált irodalom
1. számú Melléklet: A konzultációs munka értékelése
2. számú Melléklet: A katonai talajtani térkép szerkesztésének irányelveiVissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!