Az Intézeti könyvtár, térképtár

A Térképtudomány és Geoinformatikai Intézet könyvtára könyvekből (5000 kötet), atlaszokból, térképekből (8000 db), föld-és éggömbökből áll. A tanszéken és az intézetben készült szakdolgozatokat, diplomamunkákat és doktori disszertációkat is a könyvtárban őrizzük. Ezek jegyzékét a honlapon találhatják meg az érdeklődők.
A könyvtár gyűjtőköre: térképtudomány, geodézia, földrajz és határtudományok hazai és külföldi szakirodalom (tudományos könyvek, monográfiák, lexikonok, kézikönyvek, disszertációk, jegyzetek) és térképek.
Gyűjteményünk nem nyilvános könyvtár, de oktatási és kutatási célból használják a tanszék és más tanszékek, más egyetemek oktatói, hallgatói, és kutatóintézetek munkatársai is.

Nyitvatartási idő:
Kérjük, hogy érdeklődjön a megadott elérhetőségek egyikén!

Könyvtáros, térképtáros:
Nemes Zoltán
Északi épület, 7.54
nemes@map.elte.hu Telefon: 06/1-372-2500/6719