A tanszéki könyv- és térképtár

 

Információk a tanszéki könyv- és térképtárról

A Térképtudomány és Geoinformatikai Tanszék könyvtára könyvekből (5000 kötet), atlaszokból, térképekből (8000 db), föld-és éggömbökből áll. A tanszéken készült szakdolgozatokat, diplomamunkákat és doktori disszertációkat is a könyvtárban őrizzük. Ezek jegyzékét a tanszék honlapján találhatják meg az érdeklődők.
A könyvtár gyűjtőköre: térképtudomány, geodézia, földrajz és határtudományok hazai és külföldi szakirodalom (tudományos könyvek, monográfiák, lexikonok, kézikönyvek, disszertációk, jegyzetek) és térképek. Gyűjteményünk nem nyilvános könyvtár, de oktatási és kutatási célból használják a tanszék és más tanszékek, más egyetemek oktatói, hallgatói, és kutatóintézetek munkatársai is.
Nyitvatartási idő:
Kérjük, hogy érdeklődjön a tanszéki titkárságon!

Könyvtáros, térképtáros: -

A tanszéki könyv- és térképtárról

Az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék Könyvtára - (Verebi Sándorné, 2011)
„Térképkincsek” - Válogatás az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének gyűjteményéből - (Török Zsolt Győző, 2014)


Összefoglalók, gyűjtemények listája

Diplomamunkák és szakdolgozatok - (összefoglaló Excel táblázat)
Falitérképek – (Excel táblázat)
A könyv és térképtár gyarapodása - (Excel táblázat 2004–2011)
A tanszéki könyvtár szakfolyóiratai

Egyéb térképészet és geoinformatika témájú folyóiratok gyűjteménye és elérhetősége a weben (Excel táblázat)


A tanszéki oktatók által írt könyvek és jegyzetek

Györffy János: Térképvetületek – Térképképészet és geoinformatika II. (szerk.: Klinghammer István) - 2012
Márton Mátyás: A Világtenger kartográfus szemmel - 2012
Gede Mátyás: Google Maps JavaScript API útmutató - 2011
Klinghammer István (szerk.): Térképészet és geoinformatika I. - 2011
Elek István: Térinformatikai gyakorlatok - 2007
Elek István: Bevezetés a geoinformatikába - 2006
Török Zsolt: Bél Mátyás, Mikoviny Sámuel és a honismereti iskola - 2003
Zentai László: Számítógépes térképészet - 2000
Klinghammer István: A föld- és éggömbök története - 1998
Török Zsolt: Salaam Almásy - 1998
Klinghammer-Pápay-Török: Kartográfiatörténet - 1995
Kaszai Pál: A különleges (katonai tematikus) térképek tartalma és formája a Magyar Honvédség követelményeinek tükrében. (kandidátusi értekezés) - 1995
Zentai László: Kartometria, Térképértékelés-térképinterpretáció (doktori disszertáció) - 1991
Nagy Zoltán: Magyar topográfiai alaptérképművek (egyetemi doktori értekezés) - 1985

Térképészeti szakkönyvek magyarul

Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologica)
Kisari Balla György könyvei
Lelkes György: Magyar helységnév-azonosító szótár (3., bővített és javított kiadás), 2011
A magyar térképészet nagyjai (Mikoviny Sámueltől Lipszky Jánosig)

Digitális térképek, CD- vagy DVD-ROM-ok

A Térképtárban elérhető DVD-k listája

Doktori dolgozatok

Doktori dolgozatok teljes szöveggel vagy tézisekkel

Korábbi térképész dolgozatok 2016-ig


Table 'honlap.bsc_msc_phd' doesn't exist in engine

Mesterszakos diplomamunkák 2011-től


Alapszakos szakdolgozatok 2009-től


Tudományos diákköri dolgozatok (TDK)

Kuszálik József: A tájfutó térképekről (2000)
Spitzer Tamás: A 159-es autóbusz Csepel történetében (2001)

Tudományos cikkek

Dr. Forgács Zoltán: A térképészeti adatok díjszámításának európai gyakorlatáról (2001)
Nemerkényi Zsombor: Magyar László munkásságának értékelése, térképészeti, földrajzi és kulturális-antropológiai elemzés alapján (2002)
Hidas Gábor: Egy pályázat tanulságai (2006)

Angol nyelvű anyagok

Description directory of the Hungarian Geodetic Reference
HUNGARIAN STANDARD PROPOSAL, Digital Base Map (DAT). Conceptual Model
News of the Hungarian Agency on Land Administration and Mapping (1997)

Egyéb digitális gyűjtemények

Virtuális Glóbuszok Múzeuma
Szertár.elte.hu – Régi oktatási eszközök a weben
Régi műszerek
A térképkészítés története
A magyar térképészet nagyjai – Arcképcsarnok