Klinghammer István:
A föld- és éggömbök története

ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1998.
ISBN 963 463169 X


A tankönyv a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg.
A könyv kiadását támogatta: Nagy László, mondAt Kft.
Lektorálta: V. Fehér Katalin
Fényképek: Nemes Zoltán
Az ábrákat rajzolta: Becker László
Anyanyelvi lektor: Homonyik Andrea
A címlapot tervezte: Dukay Barna
Felelős kiadó: H. Nagy Anna

A glóbusz (gömb) a Föld vagy a látható égboltozat háromdimenziós, térképszerű ábrázolása.
A föld- és éggömbkészítés az emberiség kultúrtörténetében mindig a tudomány és a művészet szintézisét jelentette. A korabeli gömbök a Föld és a Világegyetem megismert képét mutatják, modellezik az akkor ismert világot, rajtuk nyomon követhető a földrajzi és csillagászati megismerés fejlődése, felismerhető a kor és hely uralkodó iparművészeti irányzata és színvonala.
A könyv a föld- és éggömbkészítők tevékenységét, legszebb alkotásaikat mutatja be az ókortól fennmaradt legrégebbi, 1492-ből származó földgömbön át a XVII. századi legtetszetősebb, a XVIII. században szakszerűsödő glóbuszokon keresztül napjainkig.