Szakirodalmi munkásság: Karsay Ferenc


 1. Az Új Magyar Lexikon földrajzi helymeghatározás címszavainak összeállítása. Bp.1959-62.
 2. -Török I.: Elektromágneses távmérők a geodéziában. ÉKME Tudományos Közl. VII. köt. 2. 1961.
 3. -Rédey I.: Általános geodézia c. műszaki értelmező szótár. Bp.1961.
 4. A kartográfiai értelmező szótár elkészítésének néhány kérdéséről. Geodézia és Kartográfia. 1961. 4.
 5. -Horváth K.: Radarhullámok alkalmazása a geodéziában. Természettud. Közl. 1961. 9.
 6. -Horváth K.: Infravörös sugarak geodéziai felhasználása. Természettud. Közl. 1961. 9.
 7. Geodéziai rajz. Egyetemi jegyz. Bp. Tankönyvkiadó, 1961.
 8. Térképészeti matematika. Egyetemi jegyz. Bp. Tankönyvkiadó, 1961.
 9. Mesterséges holdak helymeghatározása. Doktori értekezés. Bp. 1961. 152 old.
 10. Alkalmazott vetülettan. Egyetemi jegyz. Bp. Tankönyvkiadó. 1962.
 11. -Horváth I.: Elektromágneses és elektrooptikai távmérők. Természettud. Közl. 1962. 12.
 12. Csillagászati és földi helymeghatározás. Egyetemi jegyzet. Bp. Tankönyvkiadó, 1963. 265 old.
 13. Geodéziai rajz 2. átdolg. kiad. Egyetemi jegyzet. Bp. Tankönyvkiadó, 1964.
 14. Magyar Geodéziai Irodalom 1948-1960. Bibliográfia. Szerk. Bendefy László (társszerző)
 15. A Magyar Műszaki Egyetemeken elfogadott doktori disszertációk jegyzéke 1948-1963. Disszertáció ismertetés. Bp. 1964.
 16. Repülőterek létesítésének geodéziai munkái. ÉKME Tudonányos Közlemények. XI. köt. 5. sz. Bp. 1965. p.111-130. 9 ábra, tábl.
 17. Térképészeti és statisztikai matematika. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp. 1966. p.1-320.
 18. Alkalmazott vetülettan. (Földrajzi térképek vetületei) Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp. 1967. p.1-320.
 19. Érdi-Krausz György - Kádár Istvánnal A kozmikus geodéziai irodalom tizedes osztályozása. Bp. Asztronautikai Tájékoztató 1967. I.évf. 1. (15) szám. p. 7-19.
 20. Török Istvánnal: Hozzászólások (Dr. Detrekői Ákos: Ipartelepeken végzett vízszintes kitűzések megbízhatósági mérőszámai c. cikkéhez) Geodézia és Kartográfia. 1968 1.sz. p.57.
 21. Üzemek térképezése - berendezések helyének szabatos kitűzése. Építőipari és Városfejlesztési Világhíradó. Bp. 1968. 5.sz. p.34.
 22. Kádár Istvánnal: Szatellita- és hagyományos geodéziai hálózatok szigorú kiegyenlítése tetszőleges előzetes koordinátákkal. I. rész. Geodézia és Kartográfia. Bp. 1968. 6.sz. p.451-456. II. rész. Geodézia és Kartográfia. Bp. 1969. 1.sz. p.46-51. 5 ábra, 7 tábl.
 23. Kádár Istvánnal: A Simple and Rigorous Method for the Adjustment of Geodetic Satellite Networks by Applying Arbitrary Approximate Coordinates. Acta Geodaet., Geophys. et Montanist. Acad. Sci. Hung. Tomus 4 (1-2) pp. 41-65 (1969). Akadémia Kiadó, Bp. 6 ábra, 8 táblázat.
 24. Kádár Istvánnal: Geodéziai hálózatok kialakítása és kiegyenlítése mesterséges hold megfigyelések alapján. Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató Bp. 1969. 3.sz. p.27-29.
 25. A fotogrammetria szerepe az úttervezés automatizálásában. III. Kibernetika a közlekedésben Konf. II. szekció. Bp. 1969. p.83-88. MTESZ KTE kiadása.
 26. Kádár Istvánnal: Iszpolzovanije tetraedrometricseszkih szootnosénij pri vicsiszlenii prosztransztvennih szetyej. BGTV Kiadvány. Bp. 1969. p.30. 14 ábra, 2 táblázat.
 27. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: The evaluation of asynchron and synchron satellite observations by ortogonal polynomials. Bucuresti, 1970. p.30. 16 ábra.
 28. Halmos Ferenccel és Kádár Iztvánnal: Die Automatisierung der geodätischen Satellitenbeobachtungen und Auswertungen.- Wissenschaftliche Untersuchungen mit Beobachtung künstlicher Erdsatelliten (XV.-te Sitzung). Bucuresti, 1970. p.39. 16 ábra.
 29. Fotogrammetria az építészetben. Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató. Bp. 1970. 7.évf. 1.sz. p.54-57. 2 ábra.
 30. Az ipari fotogrammetria jelenlegi világszinvonala és műszaki-gazdasági lehetőségei. FTI kut.jel. Bp. 1970. Kézirat.
 31. Kádár Istvánnal: Iszpolzovanije tetraedrometricseszkih szootnosenij pri vücsiszleii prosztranszvennüh. Nabljudenija Iszkuszsztvennüh Szputnikov Zemli /NISZZ/ 1969. Nr.9. Warszawa, 1970. p.121-136. 13 ábra, 6 tábl.
 32. Török Istvánnal: Ipari geodézia. Előtervezés - Mélyépítés 1950-70. FTI évkönyv. Bp. 1970. p.9-12.
 33. Simonkovics Sándorral: Az ipari fotogrammetria itthon és külföldön. Műszaki Tervezés. Bp. 1970. 7.sz. p.34-37.
 34. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: A geodéziai célú szatellita megfigyelések és kiértékelések automatizálása. Geodézia és Kartográfia. Bp. 1970. 401-412. p.
 35. Kádár Istvánnal: Anwendung tetraedrometrischer Zusammenhänge bei der Berechnung von räumlicher Triangulation. NISZZ No.9. 1969. Warszawa, 1970. p.121-136.
 36. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal : Geodéziai célú szatellita-megfigyelések és kiértékelések automatizálása. Felsőfokú Földmérési Technikum Tud. Közl. 1970. 1.sz. p.93-118. Székesfehérvár.
 37. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Aszinkron mesterséges hold megfigyelések feldolgozása térbeli pályasimítással. Felsőfokú Földmérési Technikum Tud. Közl. 1970. 1.sz. p.24-57. Székesfehérvár.
 38. Kádár Istvánnal: The More Profitable Storing and Transferring Possibilities of the Information Content of the Map. Institute for Geodesy, Surveying and Cartography. Bp. 1971. p.59. 29 ábra, 3 tábl.
 39. Baranyi Jánossal: Alakhűbb világtérkép-vetületek. Geodézia és Kartográfia. Bp. 1971. 2.sz. p.108-114. 5 ábra, 11 táblázat.
 40. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Die Automatisierung der geodätischen Satellitenbeobachtungen und Auswertungen. Acta. Geod., Geoph. et Mont. Bp. 1971. 3-4.sz. p.279-304.
 41. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Irány- és hosszméréses földi geodéziai és szatellitahálózatok pontosságának vizsgálata. Geodézia és Kartogrâfia Bp. 1971. 4.sz.
 42. Baranyi Jánossal: World Map Projections with Better Shape-Keeping Properities. Hungarian Cartogra phical 5tudies. Bp. 1972. p.13-21.
 43. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Obrabotka szinkronnüh i szinkronnüh nabljudenij szputnikov ortogonalnümi poligonami. NISZZ Berlin 1971. 11.sz. p.115-147.
 44. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Geodätische Rechnungen in eindimensionalen Ebenen- und Raumkoordinatensystemen. Int. Konferenz über Rechnentechnik in der Geodäsie. Sofia, 1971. Okt.7-11.
 45. Lokális fotogrammetria a műszaki tervezésben. Műszaki Tervezés. 1972. 7.sz. p.36-38.
 46. Györke Zoltánnal: Anwendung von Zeiss-Jena-Phototheodoliten bei der Vermessung von Querprofilen eines Tunnels. Jenaer Rundschau. 1972. 3.sz. p.129-133.
 47. Györke Zoltánnal: Die genaue Darstellung von geplanten Gebäuden aus Photos. Jenaer Rundschau. 1972. 3.sz. p.134-136.
 48. Kádár Istvánnal: Tetraedrometriai összefüggések felhasználása térbeli hálózatok számításához. Felsőfokú Földmérési Technikum Tud. Közl. 2.sz. Székesfehérvár, 1972. p.3-30.
 49. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Irány- és hosszméréses szatellita hâlózatok pontosságvizsgálata. Geodéziai és Kartográfiai Tájékoztató 1972. 3.sz.
 50. Érdi-Krausz Györggyel: Űrkutatás a Fö1d szolgálatában. Csillagászati Értesítő. Bp. 1972.
 51. Automatikus komplex topokartográfiai berendezések. "Automatizálás a kartográfiában" c. ELTE Térkép tudományi Tanszék kiadványa. Bp.1972. p.16-23.
 52. Kádár Istvánnal, Ágfalvi Mihállyal és Lakos Lászlóval: A Practical Method for Estimation of Map Information Content. ICA III. Bizottságának 1973. aug. 21-26. közötti konferenciáján előadási anyag. Székesfehérvâr, 1973. p.23. 3 ábra, 10 táblázat.
 53. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Local Adjustment by Zeast Squares Filtering."Computational Methods in Geometrical Geodesy" Oxfordi nemzetközi szimpózium előadási anyaga. Székesfehérvár 1973. 30 p. 10 ábra.
 54. Török Istvánnal: Építőipari Kézikönyv G/ Kitűzések c. fejezete. Szerk. Kardos - Valkó. Bp. 1973. Műszaki Kiadó. p. 1425-1451.
 55. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: A koordináták információtartalma és szerkezete. Geodézia és Kartográfia 1973. 4.sz. p. 241-248.
 56. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Egydimenziós sík és térkoordlnáta-rendszerek. Geodézia és Kartográfia 1973. p. 5.sz. 325-337.
 57. Kisebb területre kiterjedő fotogrammetriai felvételi módszerek. FTI. Kut. jel. 1971-1973.
 58. Kádár Istvánnal, Lakos Lászlóval és Ágfalvi Mihállyal: A Practical Method for Estimation of Map Information Content. Automation - the New Trend in Cartography.
  Final Report on the ICA Commission III. Scientific Working Session August 1973. Budapest.-Manuscript; Published by the Geocartographic Research Department Institute of Surveying and Mapping. Budapest. Hungary. 1974. p. 99-130.
 59. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Local Adjustment by Least Squares Filtering. Bulletin Géodésique 1974. No. 111. p. 21-51.
 60. Török Istvánnal: Reflection of the Problems of Dimensional Tolerances in the Hungarian Prescription Concerning the Projection and Construction of Panel Buildings. Published by the Institute for Geodesy and Geotechnics. Bp. 1974. p. 25
 61. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Geodéziai számítások egydimenziós sík- és térkoordináta-rendszerekben. Geodézia és Kartográfia 1974. 1. sz. p. 13-27.
 62. Társszerzőként: Magyar Geodéziai Irodalom 1961-1970. Bibliográfia. szerk. Bendefy László. Műszaki Kiadó Bp. 1974.
 63. Építőipari geodézia. Főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp. 1974. p. 314
 64. Műemlékek felmérése léggömbről készült fényképek alapján. Műemlékvédelem Bp. 1974. p. 3. sz.
 65. Ballonfotogrammetria alkalmazása a műemlékvédelemben. Műszaki Tervezés 1974. 7. sz.
 66. A lokális fotogrammetria az építőiparban.ˇA pécsi Geodéziai konferencia anyaga. Bp. 1974.
 67. Baranyi Jánossal: Kiemelt középpontú vetületek. Geodézia és Kartográfia 1975. 5.sz. p. 313-327.
 68. Az ipari geodézia és a fotogrammetria fejlődése. Előtervezés - Mélyépítés FTV évkönyv Bp. 1975. p. 22-28.
 69. A geodéziai számításgépesítés az FTV-ben. FTV évk. Bp. 1975. p. 252-254.
 70. Huber György (nekrológ). Geodézia és Kartográfia 1975. 3. sz. p. 218-219.
 71. Specziár Attilával: Atomerőművek építésének geodéziai vonatkozáaai. Geodézia és Kartográfia Bp. 1975. 3. sz. p. 160-170.
 72. Társszerzőkkel: Többnyelvű kartográfiai automatizálási értelmező szótár. MÉM OFTH FÖMI kiadása. Bp. 1976. 1-2. rész. p. 575
 73. Baranyi Jánossal: Projections with a Strassed Center. Hungarian Cartographical Studies. OFTH kiadása. Bp. 1976. p. 15-46. 6 tábl. 12 ábra.
 74. Településfelmérés. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola jegyzete. Tankönyvkiadó Bp.1976. 345 p.
 75. Geodézia térképész hallgatók számára. ELTE egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó Bp.1976. 348 p.
 76. Novotny Ivánnal: Geodézia. Ybl Főiskola jegyzete. Tankönyvkiadó. Bp.1976. 219 p.
 77. Csillagászati és földrajzi helymeghatározás. ELTE egyetemi jegyzet, Tankönyvkiadó Bp. 1976. 358 p.
 78. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Szatellitageodéziai és egyéb geodéziai feladatok megoldása köz-vetlen vektor mátrix aritmetikával feladat-orientált számrendszerekben. Kozmikus geodéziai szemináriumok. MTESZ KASZ kiadv. Bp. 1976. 81-134. p.
 79. Földmérőmérnökök XV. konferenciája. Nemzetközi Együttműködési Tájékoztató Bp. 1977. 5. /24/ szám 35-36. p.
 80. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: Lokális kiegyenlítés a legkisebb négyzetek módszerén alapuló szűrőkkel. Geodézia és Kartográfia 1977. 4.sz. 237-245. p. és 5.sz. 335-341. p.
 81. Lézeres irányítástechnika építőipari alkalmazása. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tud. Közl. Bp.- Debrecen 1977. 3.sz. 389-416. p.
 82. Halmos Ferenccel és Kádár Istvánnal: The Solution of Satellite Geodetical and Other Geodetical Problems with Direct Vector and Matrix Arithmetics in Problem-Orientated Number-Systems. Mittelungen aus dem Institut für Theoretische Geodäsie der Univerzität Bonn, Nr. 48. Bonn 1977. 82+V p. 15 ábra, 11 tábl.
 83. Geodézia az energiagazdálkodásban, Geodézia és Kartográfia 1978. 6. sz.
 84. Mérnökgeodéziai tanácskozás. Geodézia és Kartográfia 1978. 1. sz. 59-60.p.
 85. Császár Ferenc (nekrológ). Geodézia és Kartográfia 1978. 3. sz. 219. p.
 86. Specziár Attilával: Geodéziai tevékenység a paksi atomerőmű építésénél."Geodézia az energiagazdálkodásban" c. konf. anyaga. GKE kiadványa. Bp.1979, 49-57. p.
 87. Török István (nekrológ). FTI Vállalati Híradó 1978.
 88. Univázas épületekkel kapcsolatos geodéziai munkák. Műszaki Tervezés Bp. 1978. 7. sz. 1-3. p.
 89. Török István (nekrológ). Geodézia és Kartográfia 1978. 5. sz. 385. p.
 90. Németh Ferenccel : Dr. Rédey István (1898-1968) emlékkiadvány. BME-MN Térképészeti Intézet Bp. 1978. 20. p.
 91. Előkészítő vizsgálatok az első magyar atomerőmű geodéziai kitűzési feladatainak megoldásához. Építés Kutatás Fejlesztés Bp. 1978. 3.sz. 131-135. p.
 92. Bereczki Sándorral: Korszerű építésmódok méréstechnikája. ÉTK Bp. 1978. 327 p.
 93. A geodéziai ellenőrző mérések szerepe a panelszerelés minőségének javításában. "Paneles házgyári építési rendszer továbbfejlesztése" c. konf. Bp. 1978.
 94. Az FTV mérnökgeodéziai vonatkozású műszaki fejlesztési tevékenysége. Geodinform Bp. 1978. 5. sz. 44-45.p.
 95. dr. Gabos Györggyel: A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat geodéziai vonatkozású műszaki fejlesztési tevékenysége. Geodéziai és Kartográfia Bp. 1978. 2. sz. 107-111.o.
 96. A panelszerelés pontosságát fokozó geodéziai módszerek. Műszaki Tervezés. Bp. 1979ˇ 6. sz. 1-3. o.
 97. Bagó Lászlóval: A mérnökgeodéziai szakosztály beszámolója az 1976-1980 közötti tevékenységéről. Geodéziai és Kartográfia Bp. 1980. 4. sz. 286-287. p.
 98. Balázsy Bélával, Karácsonyi Sándorral és Medgyesi Ivánnal: Az egyes szakágak fejlődése az elmúlt öt esztendőben. Előtervezés Mélyépítés. FTV évkönyv Bp. 1980. 18-32. p.
 99. Építőipari Méréstechnikai Tanácsadó Szolgálat. Előtervezés Mélyépítés. FTV évkönyv Bp. 1980. 347-348. p.
 100. dr. Ercsey Zoltánnéval: A méréstechnika és a könnyűszerkezetes építés kapcsolata. Bp, 1981. ÉTK 263 oldal 181 ábra.
 101. dr. Specziár Attilával: Mérnökgeodéziai munkálatok az első magyar atomerőmű építésénél. Geodinform.Bp. 1981. 1-2. sz. 18-20. p.
 102. Batiz Zoltánnéval: A csoportos födémemeléses és zsaluemeléses-süllyesztéses építés geodéziai, méréstechnikai munkálatai. ÉTK Bp. 198l. 100 old, 81 ábra.
 103. Építésminőség - Hogyan kell ellenőrizni a mérettűrésekbetartását? FIG-ISO nunkabizottsági ülés. Nemzetközi Együttműködési Tájékoztató. 1981. 2.sz.
 104. Hozzászólás Tokodi András Építőipari lézerek vizsgálata" c. cikkéhez. Ybl M. Építőipari Műszaki Főiskola Tud. Közl. 1982. 9.sz.
 105. Szilágyi Béla. Nekrológ. Geodézia és Kartográfia Bp. 1982. 3. sz. 207. old.
 106. Goschy Bélával: Geometrical Imperfections in Stability Control of Large Panel Buildings. A FIG III. nemzetközi mozgásmérési konferencia kiadványa. GKE Bp. 1982. 3. kt. 293-309 old.
 107. Földmérési technológiák. Ideiglenes szakközépiskolai tankönyv. Mezőgazdasági K. Bp. 1982. 125 old.
 108. Földmérési technológiák. Szakközépiskolai tankönyv. F 527. Mezőgazdasági K. Bp. 1982. 192 old.
 109. A csoportos födémemeléses építési rendszer és geodéziai vonatkozásai. Műszaki Tervezés Bp. 1982. 6. sz. 1-4. old.
 110. Bereczki Sándorral: Földméréstan és kitűzés. Szakközépiskolai tankönyv. Bp, Műszaki Kiadó 1982. 373 old. 301. á.
 111. A FIG III. Mozgásvizsgálati Szimpóziuma Budapesten, Geodézia és Kartográfia 1982. 6.sz.453-454.p.
 112. Topográfiai térképek szerepe a mérnöki előtervezésben. GKE konf. Bp.1982.108-112. p.
 113. Dr. Goschy Bélával: Geometrical imperfections in stability control of large panel buildings. In: I. Joó and A. Detrekői eds.: Deformation Measurements. Akadémiai Kiadó, Bp. 1983. 647-659. p. 7 ábra.
 114. Társszerzőkkel: Magyar geodéziai és kartotográfiai irodalom. Bibliográfia. III. kötet. Egyben szerkesztő is. Műszaki Kiadó Bp. 1983. 452 p.
 115. Geodéziai exportmunkálatok a Földrmérő és Ta1ajvizsgáló Vállalatnál. Geodézia és Kartográfia 1983. 5. sz. 317-319. p.
 116. Társzerzőkkel: A Budapesti Sportcsarnok geodéziai munkái. Geodézia és Kartográfia 1983. 6.sz. 418-425.p.
 117. Dr. Specziár Attilával: A Paksi Atomerőmü építésénél végzett geodéziai munkák eddigi tapasztalatai. Geodézia és Kartográfia 1983. 2. sz.
 118. A GKE- budapesti konferenciája "A lézer alka1mazása a mérnökgeodéziában" címmel. Geodézia és Kartográfia 1984. 5.sz. 453. p.
 119. Sáska Károly ( nekrológ). Geodézia és Kartográfia 1984. 2.sz.
 120. Goschy Bélával: Long term observations of large panel buïlding deformations. International Symposium on Long Term Observation of Concrete Structures c. konf. anyaga. Bp. Hungary. 17-20, Sept. 1984. ÉMI kiadás. Bp. 1984. III. kt. 119-130. p.
 121. Nagy Gézával: Építőipari mérettűrések az ISO-szabványoktükrében. Szabványosítás 1984. ápr. 117-118. p.
 122. A lézeres műszerek építőipari alkalmazása. Geodinform 1984. 5.sz. 61-67. p.
 123. Probocskai Endrével és Liebhaber Imrével: A budapesti Árpád-híd felújításának geodéziai munkálatai. Geodézia és Kartográfia 1985. 2.sz. 106-110. p.
 124. A lézerek építőipari geodéziai alkalmazása. Geodézia és Kartográfia 1985. 5.sz. 322-329. p.
 125. Ismertetés dr. Detrekői Ákos - dr.Ódor Károly: Ipari geodézia I-II. köt. egyetemi jegyzetéről (BME. Bp. Tankönyvkiadó 1984.) Geodézia és Kartográfia 1985. 1. sz. 64.p.
 126. Az FTV lézeres műszerparkjának felhasználása az építőiparban. Előtervezés -Mélyépítés FTV évkönyv Bp. 1985. 7-11. p.
 127. Kiss Kálmánnal: A geodézia építésügyi ágazati szerepe Műszaki Tervezés 1985. 7.sz. 13-16. p. 4 ábra.
 128. A Nemzetközi Szabványosítási Szervezet építési-geodéziai mérettűrési munkabizottságának ülése. Nemzetközi együttműködési Tájékoztató Bp. 1986 3.sz. 32-33. p.
 129. Kelemen Lajossal: Infratelevíziós hőfényképezés a tervezés szolgálatában. Műszaki Tervezés 1985.8.sz. 4-6 p.
 130. Kiss Kálmánnal és Magyar Jánossal: Doswiadczenia geodezyjne z budowy pierwszej na Wegrzech elektrowni jadrowej Przeglad Geodezyjny, Warszawa 1986. 9ˇl0.sz. 4-6. p. 2 ábra.
 131. Topográfia. ELTE egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Bp.1985. 232 p. 93 ábra.
 132. Új elemek a Paksi Atomerőmű geodéziai munkálataiban, Műszaki Tervezés 1987. 8. sz. 35-38. p.
 133. H-G. Gritzka-val és B. Rost-tal: Analyse und Bewartung von Präzisionsstreckenmessungen mit döm Mekometer ME 3000. Vermessungstechnik 1987. 3.sz. 80-83. p. 5 ábra.
 134. A geodézia közreműködése az építés minőségének javításában Építés Kutatás Fejlesztés 1987. 1. sz .4-7. p.
 135. Lézerfényvezérlésű helymeghatározó berendezés. Geodézia és Kartográfia 1988. 6.sz. 434-436 p. 4 ábra.
 136. Társszerzőkkel: Lazernüje geodezicseszkie priborü v sztroitelsztve. Moszkva, Sztroizdat 1988. 201 p.
 137. Probocskai Endrével: A metró f.elszíni környezete mély- és magasépítési áta1akításához kapcsolódó geodéziai tevékenység. 3. Metrókonferencia anyaga. Metró és város '88. Magyarország. I. köt. Bp. 1988.
 138. Schriftleitung der Bibliographie der ungarischen Geodäsie und Kartographie. FIG budapesti szimpozium előadási anyaga. Bp. 1989. GKE kiadv.
 139. Geodätische Arbeiten bei Kernkraftwerken nach der Inbetriebesetzung. FIG budapesti szimpózium előadási anyaga. GKE Bp. 1989.
 140. Krizsán Máriával és Kelemen Lajossal: Experience and Tendencies of Time-Based Infratelevision-investigations with Special Regard to the Points of Wiev of Environmental Protection and the Environmental Protection of. Settlements. VI. Hőtechnikai és Termogrammetriai Konferencia
 141. Budapest 1989. május 31- június 2. anyaga II. kt. 435-440. p.
 142. A hazai közműtérképezés jelene és jövője. Építés Kutatás Fejlesztés 1989. 1. sz. 14-18. p.
 143. A Geodéziai és Kartográfiai Egyesülettel kapcsolatos ismertetések. Geodézia és Kartográfia 1982. 6. sz.. 1984. 6.sz. 1986. 2., 4., 5., 6. sz.. 1987. 1.,2., 6.sz., 1988. 1.,2.,3.,4.,6. sz., 1989. 2., 4., 6. sz., 1990. 2. és 4.sz.
 144. Egyesületi megújulás ?! Geodézia és Kartográfia 1989. 2. sz. 86-89 p.
 145. A magyar földmérés és térképészet története 3.5, 3.61., 3.62., 4.431., 4.63., 4.65 fejezetei. Szerk. dr. Joó István és Raum Frigyes. Bp. 1992.
 146. Györke Zoltán (nekrológ). Geodézia és Kartográfia 1993, 4. sz. 244. p.
 147. Új úton, új vezetőséggel, új névvel. Geodézia és Kartográfia 1990, 6. sz. 397-405. p.
 148. Winkler Péterrel: Nemzetközi konferencia "A fotogrammetria és a távérzékelés integrálása a földrajzi információs rendszerekbe" címmel (Strasbourg, 1990.nov. 6-9.). Geodézia és Kartográfia 1991. 3.sz. 214-216. p.


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!