A tanszék doktoranduszai
PhD students:


I. évesek / 1st grade
(2016-)
Mezei

Mezei Gáspár Attila

Doktori téma / Topic: Magyar és idegen nyelvű történelmi térképek feldolgozása az 1944-es erdélyi hadszíntér példáján
Processing of Hungarian and foreign-language historical maps exemplified by the 1944 Transylvanian Front
Témavezető / Consultant: Gercsák Gábor

II. évesek / 2nd grade
(2015-)
Barancsuk

Barancsuk Ádám

Doktori téma / Topic: Térképvetületek automatikus felismerése
Automated recognition of cartographic projections
Témavezető / Consultant: Gede Mátyás

Darányi

Darányi Nikoletta

Doktori téma / Topic: Adatintegráció és adatharmonizáció a térinformatikában
Integration of spatial data from different sources
Témavezető / Consultant: Gede Mátyás, Biró Marianna

Harsányi

Harsányi Melinda

Doktori téma / Topic: Adatintegráció és adatharmonizáció a térinformatikában
Geodata Harmonization and Integration
Témavezető / Consultant: Gede Mátyás

Kerkovits

Kerkovits Krisztián

Doktori téma / Topic: Vetületi torzulások optimalizálása földrajzi térképeken
Optimising Distortions in Projections for Geographical Maps
Témavezető / Consultant: Klinghammer István

Pogácsás

Pogácsás Réka

Doktori téma / Topic: Földtudományi észlelési adatok felhasználó orientált felhő-alapú dokumentációs módszerei
User oriented, cloud-based documentation methods of field-observations in geosciences
Témavezető / Consultant: Albert Gáspár

Szigeti

Szigeti Csaba

Doktori téma / Topic: Egyénre szabott (individualizált) térképek készítésének lehetőségei
Possibilities of creating personalised (individualised) maps
Témavezető / Consultant: Albert Gáspár

III. évesek / 3rd grade
(2014-)
Szabó Tímea

Szabó Tímea

Doktori téma / Topic: A magyar térképészet történetének kutatása geoinformatikai módszerekkel
Témavezető / Consultant: Török Zsolt
HALASZTÓK / SUSPENDED
Horváth Beáta

Horváth Beáta

Doktori téma / Topic: Nagy térbeli inhomogenitású adatok térinformatikai és geostatisztikai elemzése
Geostatistical and GIS analysis of spatially highly inhomogeneous data
Témavezető / Consultant: Kovács József, Elek IstvánVissza a fényképek kezdőlapjára!
Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdőlapjára!