Diplomamunka-téma javaslatok
a térképész mesterszakos hallgatók számára

A téma címe
Javasló
Javasolt témavezető
Sport és kartográfia: Sporttevékenységek történeti fejlődése, térbelisége, a térbeliség változása és ezek térképészeti és térinformatikai reprezentációja. Szakági térképek ismertetése hazai és külföldi példákon keresztül; önálló felmérése(ke)n és adatgyűjtése(ke)n alapuló, interaktív szakági térképek, térképsorozat elkészítése. Javaslom, hogy a dolgozat egy sportágra fókuszáljon, de témától függően több sportágat is feldolgozhat. Irás Krisztina
2017. október
Irás Krisztina
Térképtörténet és térinformatika: egy választott régi térkép teljes tartalmának történeti és térinformatikai feldolgozása, a térképen megjelenő tartalom kereshető adatbázisba rendezése. Hangsúlyos a végeredmény korszerű megjelenítése is. Irás Krisztina
2017. január
Irás Krisztina
Földrajzi nevek változásának vizsgálata glóbuszokon
Kialakítandó egy adatbázis, amelyben különböző glóbuszok névrajzának változását vezetjük fel.
A névrajz összehasonlító elemzése, földrajzi nevek változásának vizsgálata
Ungvári Zsuzsanna
2014. október
Márton Mátyás
Földtani, geomorfológiai térképek popularizálása
Feladat: a szaktérképek nem szakmai közönség számára történo átdolgozása szabadon megválasztott területrol létezo térkép alapján.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Barlangtérképek szerkesztése új felmérések adataiból
Feladat: adott barlangra vonatkozó alapanyagok és felmérési adatok feldolgozása (esetleg részvétel a
felmérésben).
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Barlangjáratok volumetrikus modellezése
Feladat: meglévo barlangtérkép adatainak feldolgozása és a térfogati modell eloállítása
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Felületmodellek optimális rácsponttávolságának meghatározása szabálytalan elrendezésu kontrollpontok esetén
Feladat: mintaterület adatai alapján végzett módszertani elemzés és felületmodellezés.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár
Szerkezetföldtani térképek objektum-orientált elemzési módszerei
Feladat:konkrét térkép feldolgozása és automatikus generalizálása, illetve a generalizálási módszer fejlesztése.
Albert Gáspár
2012. március
Albert Gáspár

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) részvétele a hazai és a nemzetközi szak- és általános atlaszkiadásban
Számos hazai szakatlasz elkészítésében volt közreműködő fél a Kartográfiai Vállalat (pl. MÁFI: A Kis-Alföld atlasza - 1 : 200 000), illetve részt vett nagy nemzetközi (pl. Rand McNally and Co.: The International Atlas; WMO-UNESCO-Cartographia: ) és külországbeli (pl. Atlas International Larousse) atlaszkiadások előkészítésében, megvalósításában is. A különböző típusba sorolható atlaszok tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) iskolai atlaszai
A vállalat egyik államilag előírt feladata volt a közoktatás (az általános és középiskolák) földrajzi és történelmi atlaszokkal való ellátása. Vizsgálandó, milyen atlasz(sorozat)ok kiadásával, hogyan tett eleget a cég az állami feladatnak

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) iskolai falitérképei
A vállalat egyik államilag előírt feladata volt a közoktatás (az általános és középiskolák) földrajzi és történelmi falitérképekkel való ellátása. Vizsgálandó, milyen kiadványokkal, hogyan tett eleget a cég az állami feladatnak

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) autótérképei
A vállalat az autótérképek több generációját adta ki az évek során. Ezek tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) várostérképei
A vállalat a várostérképek több generációját adta ki az évek során. Közöttük több tucat sorozatszerűen külföldi kiadó(k) számára (is) készült. Ezek tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás

A Kartográfiai Vállalat (1954-1992) országtérképei
A vállalat az országtérképek sorát jelentette meg az évek folyamán. Közülük többet külföldi kiadó(k) is megvásároltak és forgalmaztak. Néhány közülük ehhez illeszkedően sajátos jelkulccsal készült. Az országtérképek tartalmi ismertetése, kartográfiai elemzése a feladat

2012. november Márton Mátyás
Ismeretlen eredetű térképek tematikus feldolgozása és rendszerezése
Részben ismeretlen eredetű térképek (százas nagyságrendben) tematikus feldolgozása és rendszerezése.
2011. november Mészáros János
Néprajzi térképek kartográfiai elemzése
Jeney János diplomamunkája kapcsán készült egy gyűjtés az 1867-1938 között készített magyar népességtérképekről. Ezek egy honlapra lettek összesítve. A honlap a demogmap.elte.hu cím alatt üzemel. A honlapon német és magyar nyelvterületen készült térképek vannak, amelyek közül soknak az elemzése még nem készült el a magyar térképtörténet számára. A diplomamunka célja ilyen elemzések készítése. A kartográfiai elemezés kereteiben összehasonlító elemzést is lehet készíteni magyar és német nyelvterületen készült térképekről. Néhány mintaelemzés Jeney Jánosnál található.
Jeney János
2011. szeptember
Máton Mátyás-Jeney János
GoogleMaps alapú webes térképkatalógus
A rendszerrel kapcsolatos követelmények: több ezer egylapos térképpel kapcsolatos adatbázis webes lekérdezése webböngészőn keresztül. Egy térképhez 20-30 numerikus és szöveges adat tartozik, a lekérdezések ezek tetszőleges kombinációja alapján legyen lehetséges (időre, földrajzi helyre, nevekre stb.). Minden térképhez tartozik egy KML állomány is, amely a térkép helyzetét határozza meg. Minden térképhez tartozik egy változó hosszúságú szöveges mező is, melynek tudnia kell kezelnie képeket is. Szintén kezelni és szolgáltatni kell a térkép beszkennelt képét (thumbnail és teljes változat), illetve esetleges letölthetőségét más formátumban is. Fontos követelmény, hogy új adatok laikusok számára is könnyen megadhatók legyenek (pl. egy Excel állomány kitöltésével), de természetesen a webes szolgáltatásba feltöltés csak megfelelő jogosultsággal legyen lehetséges. Egy hasonló (php alapú) szolgáltatásra minta: http://www.orienteering.sk/maps-new/
Zentai László
2011. január
Zentai László