Kisari Balla György könyvei


Kogutowicz Manó térképei

Budapest, 1995., Tótfalusi Tannyomda
A szerzõ saját kiadása 1000 példányban, 29 cm, 216 oldal. 3 színes és 19 fekete-fehér térképmelléklet, 45 grafika és fénykép. Magyar, német és angol nyelvû elõszó. 542 Kogutowicz-térkép címleírása. Tárgy-, név- és földrajzi mutató. A szerzõ 1968 óta foglalkozik a világhíres magyar kartográfus életével. Felfedezte a család lengyel származási helyét, Manó születési helyét, összegyûjtötte bécsi, soproni, párizsi és budapesti tevékenységének dokumentumait arról, hogyan teremtette meg a magyar nyelvû kartográfiát. A kötet a száz évvel ezelõtti Magyarország hiteles korrajza, tartalmazza a ma megtalálható 542 Kogutowicz-térkép címleírását is.
Kisari Balla György, 1237 Budapest, Hrívnák Pál u. 49., Telefon: 285-7988

Manó Kogutowicz: The Great Hungarian Cartographer

Budapest, 1997, Pintér Print
A szerzõ saját kiadása 500 számozott példányban. Angol nyelvû kiadás, 29 cm, 174 oldal. 6 színes és 18 fekete-fehér térképmelléklet, 46 grafika és fénykép. Angol és német nyelvû elõszó. 542 Kogutowicz-térkép címleír&aacutesa. Földrajzi-, név- és tárgymutató.
Kisari Balla György, 1237 Budapest, Hrívnák Pál u. 49., Telefon: 285-7988


Törökkori várrajzok Stockholmban

Budapest, 1996, Tótfalusi Tannyomda
A szerzõ saját kiadása 1000 példányban, 29 cm, 198 oldal. Két színes és 129 fekete-fehér térképmelléklet, 27 fénykép. Magyar, svéd, angol és német nyelvû elõszó. 122 várrajz és térkép címleírása. Tárgy-, név- és földrajzi mutató. A szerzõt 1975-ben kérték fel a Stockholmi Hadilevéltárban õrzött, töbségében magyar vonatkozású, törökkori várrajz azonosítására. A kötet bemutatja Svédország, Törökország és Magyarország középkori történetét, a térképrajzolást, a 122 várrajz és térkép másolatát és választ ad arra, hogyan kerülhettek magyar várrajzok Stockholmba.


Száz várrajz Württembergben

Budapest, 1998, Pintér Print
A szerzõ saját kiadása ötszáz számozott példányban. Magyar-német nyelvû kiadás, 29 cm, 188 oldal, 17 színes és 104 fekete-fehér térképmelléklet, 23 fénykép, magyar-német és angol nyelvû elõszó, a száz térkép címleírása, név- és földrajzi mutató.


Egy kartográfus barangolásai

Pécs, 1999, Gálos Nyomdász Kft.
A szerzõ saját ötszáz példányban. 340 oldal, 29 cm, 42 térkép és 148 fénykép. A kötet bemutatja a legfontosabb magyar polgári és katonai térképeket, a kartográfia fejlõdését a XX. század második felében és a szerzõ utazá-sait öt földrész számos országában.

Kisari Balla György, 1237 Budapest, Hrívnák Pál u. 49., Telefon: 285-7988


Karlsruhei térképek a török háborúk korából

Budapest, 2000, saját kiadás
Gróf Teleki Pál geográfus emlékének, aki 1913-ban elsõként tanulmányozta a karlsruhei térképeket.

Magyar-német nyelvû kiadás. 704 oldal, 29 cm, 407 térkép, 9 fénykép.
A kötet színes és fekete-fehér fotómásolatban bemutatja a Bécs után leggazdagabb külföldi, kéziratos magyar vonatkozású térképanyagot, a német, francia, olasz, spanyol és latin nyelvû térkép szövegek magyar fordításával. Az erõdítési, ostrom-, csata-, menet- és tábortérképek feldolgozása 22 magyar és külföldi kutató több évi munkája, három nyelvû elõszóval, név- és földrajzi mutatóval.
Lektorálta: Dénes József, Lelkes György, Török Zsolt.
Megjelent 800 számozott példányban.
ISBN 963 640 878 5

Marsigli tábornok térképei

Budapest, 2005, saját kiadás
"Semmit nekem" - Aloysius Ferdinandus Marsilli

Magyar-olasz nyelvû kiadás, 540 oldal, 29 cm, 164 térkép, 64 fénykép. A kötet a kéziratos térképeknek egy különleges gyûjteménye színes másolatban. Ezek nagy része magyar vonatkozású. Ez a kollekció Bécs és Karlsruhe után a leggazdagabb külföldi magyar gyûjtemény. A könyv a kiolvasott olasz, latin, francia és német nyelvû térképi szövegeket, valamint azok magyar fordítását is tartalmazza. A földrajzi és erõdítési térképek feldolgozása 30 magyar és külföldi kutató többévi munkája. A kötetet négynyelvû elõszó, név- és földrajzi mutató egészíti ki.
Lektorálta: Dénes József, Marossy Endre, Vékony László, Fabio Zeppegno.
Megjelent 500 számozott példányban.
ISBN 963 460 761 6

Kogutowicz - levelek, térképek

Budapest, 2007, Pauker Nyomda

A szerzõ saját kiadása ezer számozott példányban.
336 oldal, 30 cm, 53 térkép, 19 fénykép.
A kötet bemutatja a Kogutowicz – családot a száz éve elhunyt Manótól az Ausztráliában élõ dédunokáig.
Különlegesség az a 106 német -, magyar - és angolnyelvû levél, amelyet a család tagjai írtak 1890 – 1948 között.
A kartográfus – család több ezer térképbõl a leghíresebbek kaptak helyet a kötetben, színes másolatban.
 

Kisari Balla György: Levelek, dokumentumok

Budapest, 2007, kézirat
A szerzõ (1932 - ) 1972 – 2007 között kézzel és írógéppel Írt leveleinek, tanulmányainak másolatai, valamint Európából, Amerikából és Ausztráliából kapott levelei.
379 levél és dokumentum 746 oldalon.
30 cm, 134 fénykép, 50 oldal térkép.
A legfontosabb Írott levelek: a British Museumhoz (1973), Tayyib Gökbilgin isztambuli professzorhoz (1976), a svéd nagykövetnek (1996), Kogutowicz Manuelának (1997), Marosi Sándornak (1997), Gróf Lászlónak (1997), Klinghammer Istvánhoz (1997), a MTA elnökéhez (2001), ajándék Bolognának (2003), a bolognai magyar konzulnak (2004), Biancastella Antoninonak (2006), a publikált vártérképek listája = 707 db (2006), Ötven év a térkép asztalánál (2007).
A legfontosabb kapott levelek: a British Museumtól (1973), a Szentatya áldása (1994), az ELTE Eötvös Kiadótól (1995), a bécsi levéltártól (1996), a karlsruhei levéltártól (1997), Somody Imrétõl (1998), Von Trotha stuttgarti minisztertõl (2000), a NKA két millió forintos támogatása (2001), Glatz Ferenctõl (2002), a Velencei (Venezia) Marciana Könyvtártól (2003), ELTE TTK dékánja meghívója Aranydiploma átadására (2006).

Kisari Balla György: Manókától az emléktábláig

Budapest, 2008
ISBN 978-963-06-6240-6

Tartalom:
Beszélgetés Kogutowicz Manuelával Piliscsabán 1984-ben
Kogutowicz Manó származása
Hogyan került Sopronba?
Magyar nyelvű térképek készítése
Megírni, kiadni, eladni
Emléktábla
Kisari Balla György beszéde a Kogutowicz-emléktábla avatásán, 2008. november 3-án

Kisari Balla György: From an ideal to a memorial tablet

Budapest, 2010
ISBN 978-963-06-9910-5

Published by the author.
Translated by Mrs. E. Kiss, Budapest
Text edited by Viktor Pócsik, Budapest
48 pages, 21 cm, 2 maps, 9 photos

Stuttgart

Kisari Balla György: Térképkincsek Stuttgartban - Kartenschätze in Stuttgart

Budapest, Pauker Nyomdaipari Kft. 2010
ISBN 978-963-06-8742-3

A szerző saját kiadása 500 példányban, 29cm, 359 oldal. 191 fekete-fehér térképmelléklet, 5 fénykép. Magyar, német és angol nyelvű előszó. A Württembergi Tartományi Könyvtár Nicolai-gyűjteményben, 36 kötetben található 191 magyar vonatkozású, törökkori látrajz és vártérkép fekete-fehér másolatat és címleírása. Név- és földrajzi mutató. Negyvenhét kárpát-medencei vár 191 rajzából Belgrádot 34, Temesvárt 26, Budát 20, Orsovát, 6, Komáromot és Váradot 5-5, Egert, Mehádiát, Páterváradot, Pozsonyt, Szabácsot, Szigetvárt, Tokajt 4-4, Érsekújvárt, Esztergomot, Győrt, Gyulát, Kanizsát, Pancsovát 3-3 ábrázolja.
Kisari Balla György, 1237 Budapest, Hrivnák Pál u. 49.
Telefon: 1-285-7988, e-mail: kisariballa@gmail.com

 

LEVELEK, DOKUMENTUMOK II. 2008-2013 kézirat

Budapest, 2014.

A szerző (1932) 2008-2013 között kézzel és írógéppel írt leveleinek és tanulmányainak másolatai, valamint a kapott írások: 127 levél és dokumentum.
30cm, 5 térkép, 125 fénykép.
A legfontosabb írott levelek: Kubassek Jánosnak Rogán Antalhoz, A  Kogutowicz-emléktábla, Ivka Kijajió: Kisari B. Gy. és három könyve, Mirela Slukan-Altic: Száz várrajz Würtembergben, Gáll Sándor: Barangolás a történelemben, Beszélgetés Kisari Balla Györggyel, Levél Márton Mátyáshoz, Ádám Józsefhez, Kisari Balla György földrajzi órái Nagyenyeden, Autobiográfia 2010, Az emléktábla koszorúzása 2011, Földrajzosok 55 éve, Diplomás tizedesek c cikk elküldése Ausztráliába, Fenichel Önképzőkör Enyeden, Levél Monok Istvánhoz, Kiss Kálmánhoz, a Magyar Nemzethez, Könyvről Könyvre.
Kapott levelek: Rogán Antaltól, Gróf László köszönete, Zentai Lászlótól, Birgit Mack-tól, Beregszász köszönete, Szőcs Ildikó üzenete, Kiss Kálmán levele, Kutatói szerencse (1916), Fotók az olasz frontról, Horányi László, Kiss János, Detrekői Ákos, Tóth Imre, Horváth József írásai a 80 éves szerzőhöz, Monok István levele, Kisari Község Könyvtár, KSH Könyvtár köszönete.


Vissza a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék kezdõlapjára!