Elek István:
Bevezetés a geoinformatikába

ELTE Eötvös Kiadó, 2006
ISBN: 963 463 864 3


Ez a könyv bevezetés, vagyis tankönyv. Néhány lényeges elméleti probléma felvillantása mellett áttekintõ képet nyújt a GIS legfontosabb területeirõl, megvilágítva a geoinformatika alapfogalmait, célkitûzéseit, módszereit, lehetõségeit. A geoinformatikát az informatika egy sajátos ágaként ábrázolja, amely ugyanazokat a megfontolásokat kívánja meg mûvelõitõl, mint bármely más informatikai szakterület, azzal a különbséggel, hogy egy speciális adatféleség, a digitális térkép köré szervezõdik.

A könyv második része a geoinformatika gyakorlati alkalmazásainak egy lehetséges keresztmetszetét adja. A szerzõ megkereste az egyes szakterületeket magas színvonalon mûvelõ cégek vezetõit, hogy ismertessék nevezetesebb projektjeiket, fontos rendszereiket. Bár a felsorolás nem lehet teljes, az áttekintett projektek így is jól érzékeltetik a geoinformatika szerteágazó alkalmazási lehetõségeit

Tartalomjegyzék
A kiadó honlapja